Đăng ngày 13-06-2017 by Rcee.vn

2.2 NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TAY NGHỀ

- Đào tạo nâng cao tay nghề cho các nhân viên vận hành TBA