Đăng ngày 05-06-2017 by Rcee.vn

 Mã số thuế

 0400127748

 Ngày cấp

 17/9/1998

 Tên chính thức

 Trung tâm Nghiên cứu Điện – Điện tử

 Tên giao dịch

 RCEE

 Điện thoại / Fax

 0236.2245727

 Địa chỉ trụ sở

 54 Nguyễn Lương Bằng - Phường Hòa Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

 QĐTL/Ngày cấp

 386/QĐ ngày 5/4/1989

 Đơn vị ra quyết định

 Bộ Giáo dục & Đào tạo

 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt  động KH&CN/ Số đăng ký

 A-1781 ngày 23/6/2017

 Đơn vị ra quyết định

 Bộ Khoa học & Công nghệ

 Giấy phép hoạt động điện  lực/Ngày cấp

 93/GP-ĐTĐL ngày 14/11/2013

 Đơn vị ra quyết định

 Cục Điều tiết Điện lực

 Vốn điều lệ

 7,5 tỷ đồng

 Tổng số lao động

 39

 Tài khoản kho bạc NN

 Kho bạc quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

 Số tài khoản

 

 Tài khoản ngân hàng

 TMCP Đầu tư và phát triển VN chi nhánh Hải Vân, TP. Đà Nẵng

 Số tài khoản

 56010000504443

 Tài khoản ngân hàng

 Công thương, TP. Đà Nẵng

 Số tài khoản

 113000008927

 Giám đốc

 Trần Vinh Tịnh

 Số điện thoại

 0905243999

 Phó Giám đốc

 Phạm Văn Kiên

 Số điện thoại/ email

 0937956953

 phamvankienhtd@gmail.com

 Ngành nghề chính

 - Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và lắp đặt các công trình điện, điện tử

 - Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu, tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp

 

1.2 NHÂN SỰ

                                  Description: IMG_7475                                                                                                                           

Chức vụ:                               Giám đốc                                                           Phó Giám đốc                                         Kế toán

Họ và tên:                    TS. Trần Vinh Tịnh                                              ThS. Phạm Văn Kiên                        ThS. Đỗ Thị Thu Thảo

Chuyên ngành:                    Hệ thống điện                                                         Hệ thống điện                          Tài chính doanh nghiệp