Đăng ngày 13-06-2017 by Rcee.vn

CÁC HỢP ĐỒNG TRUNG TÂM ĐÃ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2012-2017

           

TT

NĂM KÝ

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐỊA CHỈ

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

2009

Cty CP Thủy Điện DaKrong

Xa Lăng, Dakrông, Quảng Trị

Lập KS 110kv ĐN thủy điện Dakrong 2 vào lưới điện QG

 

2

2012

Đề tài NCKH cấp NN

4 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

NC ƯD robot cho DC hàn sàn xe ben trong SX oto

 

3

2012

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BC c.sáng tổ 10-24 phường H.Kh nam

 

4

2012

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng tổ 3,4,5 ph HòaHiệpbắc

 

5

2012

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng tổ 21,22,23HòaHiệpbắc

 

6

2012

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

T.kế c.sáng tổ 17,18,19,39,40,42HòaKhánhB

 

7

2012

Cty TNHH MTV VLXD XLKDNĐN

158 Nguyễn Chí Thanh, ĐN

T.Kế HT chiếu sáng KDC Đông Trà

 

8

2012

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

T.kế c.sáng tổ 58,59,60 ph.HòaKhánh bắc

 

9

2012

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

T.kế c.sáng tổ 10,13,14 phường Hòa Minh

 

10

2012

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

T.kế c.sáng tổ 27,28,43,44 phườngHòaMinh

 

11

2012

Trường ĐHBK ĐN

54 Nguyễn Lương Bằng, ĐN

Lập HSDT điện lò nấu thép K.cơkhí ĐHBK

 

12

2012

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

Gíam sát độc lập TBA110kv NhơnHội và NR

 

13

2012

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

Tư vấn g.sát độc lập TBA110kv Phước Sơn

 

14

2012

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

T.vấn g.sát độc lập TBA110kv BaĐồn & nr đ3

 

15

2012

Ban QLDA GT NT ĐN

171 An Dương Vương, ĐN

K.sát, t.kế di dời ĐZ đường Trương Định

 

16

2012

Cty CP Khoáng Sản Bình Định

11 Hà Huy Tập, Bình Định

Lâp BC kiểmtoán NL cty K.sản B.Định

 

17

2012

Cty Truyền Tải Điện 2

174 Nguyễn Văn Linh

Đào tạo nâng cao CM Cty T.Tải Điện 2

 

18

2013

Cty FOCOCEV

KCN Hòa Khánh

Tưvấn Lắp đặt điện n/m tinh bột sắn SơnLa

 

19

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

Gíam sát độc lập TBA110kv ĐăkSong vàNR

 

20

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

Tư vấn g.sát độc lập TBA110kv Mangyang

 

21

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

T.vấn g.sát độc lập TBA110kv HònLa &nr đ4

 

22

2013

Trường ĐHBK ĐN

54 Nguyễn Lương Bằng, ĐN

Lắp TB năng lượng gió-mặt trời ĐHBK

 

23

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

Gíam sát độc lập TBA 110kv Mộ Đức

 

24

2013

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng KV XuânThiều HHiệpNam

 

25

2013

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng KV Thủy Tú HHiệpbắc

 

26

2013

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng KV KimLiên HHiệpbắc

 

27

2013

Cty Điện Lực ĐăkLăk

Số 2 LêDuẩn,tp BMThuộc

Lập BCKTKT miniSCADA tỉnh ĐăkLăk 2013

 

28

2013

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKTc/sáng tổ11,46-47HòaKhánhbắc

 

29

2013

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng tổ31D Hòa Khánh bắc

 

30

2013

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng tổ 269 phườngHòaMinh

 

31

2013

Cty Điện lực Bình Định

506 Trần Hưng Đạo, Bình Định

Lập BCKT HT TB đóng cắt lưới B.Định2013

 

32

2013

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng đê chắn sóng Hhiệpbắc

 

33

2013

Cty Truyền Tải Điện 2

174 Nguyễn Văn Linh

Đào tạo nâng cao quản lý vận hành LĐ truyền tải

 

34

2013

Cty Truyền Tải Điện 2

174 Nguyễn Văn Linh

Đào tạo nâng cao quản lý vận hành TBA

 

35

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

T.kế KT, TKBVTC tự động hóa các TBA110kv

 

36

2013

CtyCPthủyđiệnVânPhong

08BiênCương,QNhơn,BĐịnh

Thẩm tra t.kế ĐZ 22kv  n/m TĐ VănPhong

 

37

2013

Văn phòngBCôngThương

54HaiBàTrưng,HoànKiếm,HN

N.Cứu phóng điện và XD HT chuẩn HT điện VN

 

38

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

Lập DA TBA110kv Phước Sơn, Q.Nam và n.rẽ

 

39

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

Lập DA TBA110kv Sông Cầu 2 và nhánh rẽ

 

40

2013

Cty QL-VH ĐCSCCĐN

19 Lê Hồng Phong, ĐN

Hướng dẫn KT lập trình C ứng dụng

 

41

2013

Trường CĐ Nghề TT Huế

51 đường 2/9, Huế

Bồi dưỡng kỹ năng cho g/viên CĐ TTHuế

 

42

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

Tư vấn g.sát độc lập TBA110kv ĐứcCơ &nr

 

43

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

T.vấn g.sát độclập TBA110kv VĩnhSơn-pmđ3

 

44

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

Tư vấn g.sát độclập TBA110kv NhơnTân &nr

 

45

2013

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

Tư vấn g.sát độc lập TBA110kv ĐiệnBàn&nr

 

46

2013

Tổng Cty Điện lực MT

393 Trưng Nữ Vương, ĐN

Đào tạo SCADA và tự động hóa lưới PP

 

47

2013

Tổng Cty Điện lực MT

394 Trưng Nữ Vương, ĐN

Đào tạo quản lý tài sản,sửa chữa lưới PP

 

48

2014

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BC c.sáng tổ 6-7,41-42-46p H.Hiệp nam

 

49

2014

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BC c.sáng tổ 27-32 phường H.Hiệp nam

 

50

2014

CtyCPthủyđiệnVânPhong

08BiênCương,QNhơn,BĐịnh

Lập bckt ghép nối Scada n/m TĐ VănPhong

 

51

2014

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

T.vấn g.sát độclập TBA110kv QuảngPhú &nr

 

52

2014

CTY CPTV XDCTGT5

229 Trường Chinh, ĐN

T.kế ĐZ 220kv ĐN - Dốc Sỏi, HòaPhước-HK

 

53

2014

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

T.vấn g.sát độclập TBA110kv Krông ana2 &nr

 

54

2014

CTY CPĐT Đèo Cả

57Q.Trung,Q.HBTrưng,Hnội

lập Dự án XD TBA 110kv Đèo Cả

 

55

2014

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

T.vấn g.sát độclập TBA110kv Huế 3 &nr đ2

 

56

2014

VănphòngTK NăngLượng

23NgôQuyền,HoànKiếm,HN

Triển khai thí điểm mô hình quản lý năng lượng

 

57

2014

Ban QLDA LĐ M.Trung

393 Trưng Nữ Vương, ĐN

Lập TKKT, TKBVTCTBA110kvSông Cầu 2 và NR

 

58

2014

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

T.vấn g.sát độclập cải tạo lưới Ninh Hòa

 

59

2014

Ban QLDA LĐ M.Trung

393Nguyễn Tri Phương,ĐN

T.vấn g.sát độclập TBA110kv Điền Lộc &nr

 

60

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 78-84-82,PH.Khánh Nam,LC

 

61

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 85-89-92-136,PH.Khánh Nam,LC

 

62

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 77-79-80,PH.Khánh Nam,LC

 

63

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 118-120-150-151,PH.Khánh Nam,LC

 

64

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 126-124-123-120-118-111-108,PH.Hiệp Nam,LC

 

65

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 91-92-71-73-53-55-56,PH.Hiệp Nam,LC

 

66

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 36-38-29-42-78-77,PH.Hiệp Nam,LC

 

67

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 77-93-119-129-118,PH.Hiệp Nam,LC

 

68

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 02-03,PH.Hiệp Bắc,LC

 

69

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 97-99,PH.Hiệp Bắc,LC

 

70

2014

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 80-88-89-91-93-96-99-101-103-106,PH.Hiệp Bắc,LC

 

71

2014

Cty Truyền Tải Điện 2

174 Nguyễn Văn Linh

Đào tạo nâng cao quản lý vận hành TBA

 

72

2014

Cty TNHH mía đường NA

Xã Nghĩa Xuân,H QH, N.An

Đào tạo Đ.khiển&sử lý sự cố máy phát điện

 

73

2014

CTY CPĐT Đèo Cả

57Q.Trung,Q.HBTrưng,Hnội

K.sát,t.kế,lậpDT HT Scada TBA 110kv Đèo Cả

 

74

2014

CtyTNHHgiámđịnh&TVKT

90ngõ203HQViệt,NĐô,H.Nội

Lập pp sửa Quạt số10 & MFsố1 hầmHảiVân

 

75

2014

Cty Điện Lực ĐăkLăk

02 Lê Duẩn, Đaklak

Lập BCKTKT,LĐ tbị đ.khiển KV CuMgar,Đ.Lăk

 

76

2014

VănphòngTK NăngLượng

23NgôQuyền,HoànKiếm,HN

Tiết kiệm năng lượng

 

77

2015

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng tổ 8-20(cũ),HòaHiệp Nam

 

78

2015

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng tổ 54 (cũ), Hòa Minh,LC

 

79

2015

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng tổ 265-268, Hòa Minh

 

80

2015

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng tổ 41-42(cũ),HòaHiệpNam

 

81

2015

Ban QLCDA ĐT&XDQLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng kv Nam Ô,HòaHiệp Nam

 

82

2015

Cty Truyền Tải Điện 2

174 Nguyễn Văn Linh

K.sát,lập BCKT s.chữa TĐ ĐZ 220kv STranh2

 

83

2015

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập BCKTKT c/sáng tổ 270-271, Hòa Minh,LC

 

84

2015

Cty CP Thủy Điện Định Bình

Lô 28-30 Điện Biên Phủ, Bình Định

Lập BCKTKT HT SCADA n/m TĐ Định Bình

 

85

2015

VănphòngTK NăngLượng

23NgôQuyền,HoànKiếm,HN

Đào tạo và cấp chứng chỉ về quảnlý Nănglượng

 

86

2015

CTY TNHH MTV TNĐ MT

tổ 26,phường HòaThọTây,ĐN

Thí nghiệm,h.chỉnh TBA 110KV n/m NĐ N.Sơn

 

87

2015

VănphòngTK NăngLượng

23NgôQuyền,HoànKiếm,HN

Hỗ trợ sử dụng năng lượng TK & HQ MT 2015

 

88

2015

CTY CPĐT Đèo Cả

57Q.Trung,Q.HBTrưng,Hnội

K.sát,t.kế,lậpDT CT TBA 110kv Đèo Cả

 

89

2015

CTY CPTV XDHoàngLong

44TrầnHưngĐạo,TuyHòa,PY

Khoan khảo sát, báo cáo CT TBA 110kv ĐèoCả

 

90

2015

Ban QLDA LĐ M.Trung

393 Trưng Nữ Vương, ĐN

Tưvấn,gsát độclậpRPTBA110kvSông Cầu 2 và NR

 

91

2015

CTY Điện Lực Q.Ngãi

243TrầnHưngĐạo,tp Q.Ngãi

Lập BCKTKT h.thiện l.điện KV bắc Q.Ngãi 2016

 

92

2015

Cty TNHH Gia Lực

K11/2 Chế Lan Viên, ĐN

Lập hồ sơ tư vấn và thiết kế Cù Lao Chàm

 

93

2015

Cty TNHH Gia Lực

K11/2 Chế Lan Viên, ĐN

Lập HSKS, tvan HT lọc sóng hài Ga06 cáp treo Bà Nà

 

94

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 83-84-86-58-43,pHHiệpBắc,LC

 

95

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 154-159,PH.Khánh Nam,LC

 

96

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 50-51,PHHiệp bắc,LC

 

97

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 24-25-28,pHHiệpBắc,LC

 

98

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 150-152,PH.Khánh Nam,LC

 

99

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 32-27,P HòaHiệp Nam,LC

 

100

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ16-12-9-4,PHòaHiệp Nam,LC

 

101

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 103-96..,PHòaHiệp Nam,LC

 

102

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 43-36...,PHòaHiệp Bắc,LC

 

103

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 25-28,PH.Khánh Nam,LC

 

104

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ97-116-118-120..,PH.KhNam

 

105

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 139-141,P Hòa Khánh Nam

 

106

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 89-91-94,PHòa Khánh Nam

 

107

2016

Ban QLXD&SCCCTDD>QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ 82-79-75-76,PHKhánhNam,LC

 

108

2016

Cty TNHH MTV Điện lực ĐN

35 Phan Đình Phùng, ĐN

Khảo sát và lập HSMT TT điều khiển HTĐ ĐN

 

109

2016

CN PVPS tại ĐN - TTTN Điện

583 Trần Cao Vân, ĐN

Cungcấp nhânsự,thiếtbị huấnluyện n/m VũngÁng1

 

110

2016

CTY CP Đô thị FPT ĐN

Tòa nhà FPT, KCN ĐN

Xử lý CL điện áp và mức độ AT HTĐ VP FPT

 

111

2016

Cty TNHH MTV Cấp nước ĐN

Xô Viết Nghệ Tĩnh, ĐN

Lắp đặt máy phát điện và tủ biến tần An Trạch

 

112

2016

Cty TNHH MTV Cấp nước ĐN

Xô Viết Nghệ Tĩnh, ĐN

Lắp đặt máy phát điện và tủ ĐK NMN Sân Bay

 

113

2016

Ban QLDA LĐ M.Trung

393 Trưng Nữ Vương, ĐN

Cắm mốc hành lang 110kV IaGrai & NR

 

114

2016

Ban QLDA LĐ M.Trung

393 Trưng Nữ Vương, ĐN

Cắm mốc hành lang AT TBA 110KV KrôngNăng-nr

 

115

2016

BQL các DA ĐT&XD QLC

91Ngô thì Nhậm,QLiênChiểu

Lập HS c/sáng kdc tổ33-38-76-80-85-104..HHNam

 

116

2016

TT Điều độ HTĐ MT

80 Duy Tân, ĐN

Đào tạo tính toán ổn định phòng Điều độ và PThức

 

117

2016

Cty ĐL Bình Định

506 Trần Hưng Đạo, Bình Định

CP tư vấn lập BCKT-KTXDCT LĐ nông thôn và các xã Ân Hữu, Mỹ Quang, Mỹ Trinh, Mỹ Chánh 2017

 

118

2016

Ban QLDA LĐ M.Trung

393 Trưng Nữ Vương, ĐN

Cắm mốc h.lang ATLĐ TBA 110kV Krông Pa và đầu nối

 

119

2017

Cty XD & TM Nhất Huy

24 Lê Đình Dương, ĐN

Tư vấn, đánh giá CL tủ lọc hài tại FPT Complex

 

120

2017

Cty CP Thủy điện Dak Mi

Phước Xuân, Phước Sơn, Qnam

Di dời vị trí 05 dây 220kV Dak Mi 4- Th