Đăng ngày 13-06-2017 by Rcee.vn

2.1 ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN ĐỀ

- Đào tạo nâng cao chuyên môn nghề nghiệp

Image result for power system engineering

- Đào tạo nâng cao quản lý vận hành lưới điện truyền tải

Related image

- Đào tạo nâng cao quản lý vận hành trạm biến áp

Related image

- Đào tạo SCADA và tự động hóa lưới điện phân phối

Image result for power system engineering

- Đào tạo quản lý tài sản, sửa chữa lưới điện phân phối

Related image

- Đào tạo Điều khiển và xử lý sự cố máy phát điện

Related image

- Đào tạo về quản lý Năng lượng

Related image

- Đào tạo tính toán ổn định Hệ thống điện

Related image