TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

54 Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu - Tp.Đà Nẵng
02363.842738
0937956953 (Anh Phạm Văn Kiên)
0905243999 (Anh Trần Vinh Tịnh)
phamvankienhtd@gmail.com