Đăng ngày 05-06-2017 by Rcee.vn

Mã số thuế

0400127748

Ngày cấp

17/9/1998

Tên chính thức

Trung tâm Nghiên cứu Điện – Điện tử

Tên giao dịch

RCEE

Điện thoại / Fax

0236.2245727

Địa chỉ trụ sở

54 Nguyễn Lương Bằng - Phường Hòa Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng

QĐTL/Ngày cấp

386/QĐ ngày 5/4/1989

Đơn vị ra quyết định

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN/ Số đăng ký

A-1781 ngày 23/6/2017

Đơn vị ra quyết định

Bộ Khoa học & Công nghệ

Giấy phép hoạt động điện lực/Ngày cấp

93/GP-ĐTĐL ngày 14/11/2013

Đơn vị ra quyết định

Cục Điều tiết Điện lực

Vốn điều lệ

7,5 tỷ đồng

Tổng số lao động

39

Tài khoản kho bạc NN

Kho bạc quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Số tài khoản

 

Tài khoản ngân hàng

TMCP Đầu tư và phát triển VN chi nhánh Hải Vân, TP. Đà Nẵng

Số tài khoản

56010000504443

Tài khoản ngân hàng

Công thương, TP. Đà Nẵng

Số tài khoản

113000008927

Giám đốc

Trần Vinh Tịnh

Số điện thoại

0905243999

Phó Giám đốc

Phạm Văn Kiên

Số điện thoại/ email

0937956953

phamvankienhtd@gmail.com

Ngành nghề chính

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và lắp đặt các công trình điện, điện tử

- Tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu, tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp