RESEARCH CENTER - ELECTRONICS

54 Nguyen Luong Bang, Lien Chieu District - Da Nang City
02363.842738
0937956953 (Anh Phạm Văn Kiên)
0905243999 (Anh Trần Vinh Tịnh)
phamvankienhtd@gmail.com